AHLI LEMBAGA PENGARAH

 

BIL.

                NAMA

          JAWATAN SEKARANG

             TEMPAT BERKHIDMAT

1.

YB Dato’ Haji Rozali bin Salleh 

(Pengerusi)

 Pegawai Kewangan Negeri  Pejabat Perbendaharaan Negeri Terengganu

2.

Tuan Haji Yusaini Amir bin Mohamad Nor

(Pengarah)

  Setiausaha Bahagian

(Kerajaan Tempatan) 

 Pejabat Setiausaha Kerajaan Terengganu

3.

Dato' Haji Wan Adnan bin Wan Derahman (D.P.M.T)

(Pengarah)

 Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan 

PMINT

Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu

Tingkat 14, Menara PMINT

4.

 

Noorina binti Ibrahim

(Pengarah)

 Pengurus Bahagian Perancangan Korporat

Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu

Tingkat 12, Menara PMINT

5.

 

Nurul Hidayatul Akmal binti Alias

(Setiausaha)

        Senior Corporate Secretarial  

Azam Corporate PLT