LATAR BELAKANG

 

Dahulunya dikenali Primula Besut Beach Resort Sdn. Bhd.

Ditubuhkan pada 29 Jun 1990. Sejak tahun 2000, syarikat ini merupakan syarikat tidak aktif.

Telah ditukar nama kepada PMINT Urus Sdn Bhd pada 27 Oktober 2016.

Merupakan anak syarikat milik penuh Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu (PMINT).

Pada 15 Ogos 2017 PMINT Urus Sdn. Bhd. telah aktif semula dan telah dipertanggungjawabkan untuk mengurus aset-aset PMINT secara berperingkat.