VISI | MISI | MOTO

 

VISI

Untuk Menjadi Syarikat Pengurusan Hartanah Terulung di Terengganu

 

MISI

1.Meningkatkan nilai kepada pemilik bangunan, penyewa, pelanggan, pembekal dan pekerjanya melalui pengurusan bangunan dan penjenamaan yang cekap dan efisyen.

2.Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti dengan penambahbaikan yang berterusan.

3.Membangunkan modal insan yang bersemangat tinggi untuk mencapai kejayaan melalui semangat kerjasama, kepercayaan, perkongsian maklumat dan pengalaman.

4.Berperanan sebagai Pengurus Hartanah PMINT secara berperingkat bermula dengan pengurusan strata untuk serahan pengurusan kepada penduduk.

5.Bertindak sebagai wakil kepada pemaju Rumah Pangsa Kos Rendah Kerajaan Negeri bagi pengurusan strata dalam melaksanakan Mesyuarat Agung untuk serahan kepada penduduk melalui penubuhan JMB atau M.C.

6.Menguruskan serta memajukan kompleks PMINT Square untuk menarik lebih ramai pengunjung.

 

MOTO

“MEMACU PENGURUSAN HARTANAH”